Ontdek wat de energie van Dominus Cervix
in uw leven kan betekenen

Dominus Cervix - Stargate Astrum Behandelingen

Een Stargate is een sterrenpoort. Het gaat in dit geval om een speciale, houten constructie in de vorm van twee in elkaar vallende driehoeken met daarin 24 verzonken geometrische amuletten. Deze constructie ligt op de vloer en hierin zijn vierentwintig speciaal geprogrammeerde glazenkristallen bollen, op specifieke punten geplaatst. In het midden van deze driehoeken staat een stoel of behandeltafel, waar de cliënt plaats neemt en de behandeling wordt uitgevoerd.

Over het ontstaan van de Astrum Stargate

Via John Haan is door middel van boodschappen en clear wisdom diepgaande kennis voor de mensheid beschikbaar gekomen. Hij kreeg diepgaand inzicht in de heilige geometrie en er volgden gedetailleerde aanwijzingen om een “special trainer” te construeren die de Dominus Cervix producten op een bijzondere wijze energetisch programmeert. In deze Astrum Stargate worden handgemaakte glazenkristallen bollen gebruikt die energetisch zijn geladen met een zeer hoge energie. Deze geladen energie wordt in de bollen geplaatst door middel van een heilige geometrie. Deze energie verlaat de glazenkristallen niet meer.

Het doel van Astrum Stargate

Het doel van deze behandeling is een hoger bewustzijnsniveau te bereiken en zodoende de geest en het lichaam te verlichten. De celstructuur in het lichaam kan worden ondersteund en waar nodig verbeterd. De chakra’s kunnen worden gereinigd en het lichtlichaam geactiveerd. Er vindt synchronisatie van de hersenen plaats door middel van prikkels van buitenaf, die door de geometrische vormen worden gecreëerd. Deze kunnen ervoor zorgen dat deze vorm van energie in het lichamelijk systeem wordt verankerd. Dominus Cervix creëert een groot, krachtig lichtveld waarin alles oplost wat negatief resoneert. Dit lichtveld transformeert ook geopatische velden, negatieve stralingen, negatieve gedachten/gevoelens en identiteiten/entiteiten.

De Achterliggende Gedachte

Het is de bedoeling dat we ons weer bewust worden van onszelf en onze omgeving. Dat we weer weten wie we werkelijk zijn. Dat we feitelijk Lichtwezens zijn. Dat we allemaal uit dezelfde Bron komen en dus allen één zijn. Dat wij ons eigen leven creëren en dus ook zelf daarvoor de verantwoording dragen. En dat wij dus ook zelf de controle in handen hebben, zowel over ons lichaam als ons leven. Des te meer mensen zich weer gaan herinneren wie ze zijn, des te sneller kunnen we samen helpen om het Kosmisch denken en doen opnieuw te verspreiden en zo de wereld wat mooier te kleuren.

Levend bloed analyse voor en na Astrum Stargate behandeling

De Astrum Stargate brengt positieve veranderingen in vele levens en daarom heeft John Haan, de ontwikkelaar van de Stargate, een levend bloedanalyse laten doen door natuurgeneeskundig therapeute Marie-Pierre Smits-Vanhove om aan te tonen wat deze energie met onze bloedcellen doet. De levend bloedanalyse is, zoals de naam al aangeeft, een kwalitatieve analyse van levend bloed. Het bloed wordt op verschillende kwaliteitsaspecten beoordeeld. Gekeken wordt naar witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes. De witte bloedcellen kunnen in deze analyse niet alleen op hun kwaliteit maar ook op hun activiteit beoordeeld worden. Ook kan er inzicht worden verkregen in de hoeveelheid afvalstoffen, de doorstroming en de stabiliteit van het bloed. Dit alles is mogelijk omdat het bloed direct na afname onder de microscoop bekeken wordt.

 

Hierboven is het bloedbeeld te zien van een 34 jarige vrouw. Dit laat een ongezonde toestand van het bloed zien. De rode bloedcellen plakken aan elkaar, het bloedplasma is erg stroperig, de witte bloedcellen zijn weinig actief en er zijn veel afvalstoffen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
  • Een zuurgraad die uit balans is.
  • Een slechte kwaliteit van het celmembraan door verschillende tekorten en/of afvalstoffen.
  • Meer kleur in het gezicht door een betere doorstroom van energie
  • Onvoldoende elektrische lading door een laag energie niveau.

De tweede bloedanalyse is 21 minuten na de Astrum Stargate behandeling gedaan. Het positieve effect hiervan op de gezondheid van deze vrouw is nogal opmerkelijk: de bloedcellen hebben een mooie ronde vorm, ze bewegen los van elkaar, het bloedplasma stroomt weer vrijelijk en de afvalstoffen zijn niet meer zichtbaar. Daarbij valt op dat de witte bloedcellen meer actief zijn.

 

Maak een afspraak bij een van onze therapeuten

Dominus Cervix beschikt over een aanzienlijk netwerk van therapeuten in België en Nederland en dit aantal groeit elke dag. Er is dus een grote kans dat u gemakkelijk een therapeut bij u in de buurt vindt.

Maak een afspraak met een therapeut